Wtorek, 14 lipca 2020
Imieniny obchodzą: Izabela, Kamil
(min. 5 znaków)
REKLAMA
Miasto
Częstochowa może stracić szansę na województwo na wiele lat. Matyjaszczyk pisze do Morawieckiego
SAS 08.05.2019 14:58

Fot.PL

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w sprawie reaktywacji województwa częstochowskiego pisał już do byłej premier RP Beaty Szydło, prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W środę, 8 maja wystosował list do obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomina w nim obietnice prominentnych polityków PiS i apeluje o podjęcie jak najszybszych działań, bo jest na to jeszcze szansa. 

Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość obiecywało częstochowianom, że województwo powstanie do 2019 roku. Mówił o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, późniejszy prezydent RP Andrzej Duda, czy poseł PiS Szymon Giżyński, który złożył nawet przyrzeczenie mieszkańcom.

Aby dać wyraźny sygnał rządzącym, że władze miasta i mieszkańcy czekają na spełnienie przedwyborczej obietnicy, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zainicjował szereg działań mających na celu reaktywację województwa częstochowskiego. W całą sprawę zaangażowali się również mieszkańcy miasta, którzy zalali lawiną petycji premier polskiego rządu. Odbyło się wiele imprez, których hasłem przewodnim była walka o województwo częstochowskie. Podczas ubiegłorocznych obchodów pierwszomajowych zorganizowano maraton "Jasne, że Częstochowskie" oraz marsz. Idei utworzenia województwa poświęcone były również 24. Dni Częstochowy.

Prezydent Częstochowy postanowił teraz skierować list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem do rządu o uwzględnieniu postulatu przywrócenia na mapę administracyjną Polski województwa częstochowskiego. - To jest ostatni dzwonek, żeby wywiązać się z tych obietnic. Już teraz trwają bowiem prace nad budżetem europejskim w nowym okresie programowania, czyli na lata 2021-2027. Jeżeli zatem przy podziale środków unijnych nie będzie województwa częstochowskiego, mówienie nam o tym, że ten temat zostanie załatwiony w przyszłej kadencji, to nabijanie ludzi w butelkę. To okłamywanie mieszkańców Częstochowy i regionu, że coś zrobi się w sprawie województwa - przekonuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Albo ten temat zostanie załatwiony w ciągu najbliższych miesięcy, albo nie będzie miał szansy na realizację przez najbliższe 10 lat.

Prezydent Matyjaszczyk jako były parlamentarzysta podpowiada rządzącym, co zrobić aby przyspieszyć proces legislacyjny w przypadku przywrócenia województwa częstochowskiego na mapie administracyjnej kraju. - Istnieje przecież projekt poselski, którego nie trzeba z nikim konsultować. Jednego dnia można go złożyć, a już następnego przyjąć. Na koniec skierować do Senatu. Dlatego jest jeszcze możliwość, aby szybko zamknąć ten temat - przekonuje.

Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM Częstochowy zwraca uwagę na dodatkowe przywileje związane z podziałem środków unijnych w przypadku miast wojewódzkich. - Do Częstochowy środki europejskie płyną obecnie dość szerokim strumieniem, ale wynika to z naszej wiedzy, umiejętności, poświęcenia ludzi, którzy za tym stoją i za tym, że do projektów unijnych jesteśmy dobrze przygotowani - zaznacza. - W związku, że nie jesteśmy miastem wojewódzkim, nie możemy korzystać z puli środków programu Infrastruktura i Środowisko. Tymczasem trwają już prace nad przyszłą perspektywą unijną. W przeciągu najbliższych kilku miesięcy będzie ustalana lista projektów kluczowych, czyli pozakonkursowych. Gdybyśmy mieli własne województwo, to z pewnością np. ul. Bugajska byłaby projektem kluczowym. A tak będziemy uzależnieni od zarządu województwa śląskiego, który szczerze wątpię, że dokona takiego wyboru.

Poniżej treść listu do premiera RP Mateusza Morawieckiego:

Szanowny Panie Premierze,

Jako prezydent Miasta Częstochowy, reprezentujący częstochowianki i częstochowian, ponownie wnioskuję do Rządu RP o uwzględnienie postulatu przywrócenia na mapę administracyjną Polski województwa częstochowskiego.

Proszę także o informację czy w tej sprawie były, są lub będą w najbliższym czasie podejmowane jakiekolwiek działania stwarzające podstawy do zmian administracyjnych.

Przypomnę, że deklaracje dotyczące odtworzenia województwa były mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta oraz subregionu składane wielokrotnie przez prominentnych polityków oraz przedstawicieli obecnie rządzącej partii.

Podczas wizyty w naszym mieście jeszcze w 2014 r. Jarosław Kaczyński stwierdził, że przy tworzeniu obecnego podziału województw popełniono błędy, a Częstochowa została pozbawiona swojej pozycji w sposób nieuzasadniony i powinna ją odzyskać. W październiku 2015 r., w odpowiedzi na list przewodniczącego Zarządu Regionu częstochowskiej „Solidarności”, prezes Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że sprawa województwa częstochowskiego jest elementem programu PiS i zapowiedział konsultacje społeczne w tej sprawie, w przypadku powołania przez jego partię Rządu (kopia listu w załączeniu).

Andrzej Duda w czasie spotkania z mieszkańcami i dziennikarzami w auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie w lutym 2015 r. zadeklarował, że jeśli zostanie Prezydentem RP, podejmie starania o utworzenie województwa częstochowskiego.

Częstochowski poseł Szymon Giżyński w oświadczeniu datowanym 16 października 2015 r. złożył własnoręcznie podpisane przyrzeczenie, że „jeśli mieszkańcy Częstochowy i regionu wybiorą
w większości kandydatów PiS do Sejmu i PiS będzie miał największą siłę w polskim parlamencie to
do końca kadencji czyli 2019 roku przywrócimy województwo częstochowskie” (kopia oświadczenia
w załączeniu).

Większościowy Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. powstał - teraz to Pan stoi na jego czele. Jednak pomimo tych jasnych, cytowanych wyżej deklaracji, formułowanych m.in. przez lidera rządzącej partii, do dziś nie rozpoczęto procedury związanej choćby z konsultacjami, nie mówiąc już o potencjalnej zmianie administracyjnego statusu naszego miasta.

Tymczasem czas płynie. Prace te muszą być zsynchronizowane z kalendarzem programowania środków europejskich, aby nowy region był brany pod uwagę przy rozdziale funduszy w nowej perspektywie unijnej po 2020 roku. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jest na to za późno, ale do końca tego półrocza mają ruszyć prace nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027.

Jej głównym elementem będą programy operacyjne dla województw. W ramach tych prac odbywać się będą bezpośrednie rozmowy pomiędzy Zarządem Województwa a Komisją Europejską. Wyniki negocjacji będą stanowiły cele polityki regionalnej dla lat 2021-2027, przy założeniu powrotu do zasady N+2. Przyjęte ustalenia praktycznie zamkną - aż do końca 2030 roku - możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek rozmów o zmianach w podziale administracyjnym.

Częstochowa, jako miasto na prawach powiatu i lider subregionalny rozwija się m.in. dzięki przedsiębiorczości swoich mieszkańców, racjonalnemu zarządzaniu oraz umiejętności pozyskiwania środków unijnych. Każdego roku traci jednak realnie na braku statusu stolicy województwa. Obietnice polityków obudziły nadzieje mieszkańców na odzyskanie przez nasze miasto właściwej roli na administracyjnej mapie Polski. Teraz czują się zawiedzeni, potraktowani przedmiotowo, wykorzystani do realizacji celów politycznych obecnie rządzącej partii.
 
Przypomnę, że hasło powrotu województwa częstochowskiego wielokrotnie, w różnych kontekstach, pojawiało się w debatach społecznych, politycznych i akademickich dotyczących roli naszego miasta w województwie śląskim oraz jego znaczenia dla sąsiednich miejscowości. Od czasu reformy administracyjnej, sytuującej Częstochowę w regionie śląskim, wielokrotnie na różnych forach wykazywano kulturowe i historyczne różnice, eksponowano społeczno-ekonomiczne straty wynikające z utraty statusu miasta wojewódzkiego i wskazywano na potencjał miasta - w wielu sferach większy od miast, które są obecnie ośrodkami wojewódzkimi.

Status wojewódzki dawał miastu możliwości rozwojowe, których utracenie w 1999 r. odbijało się w następnych latach niekorzystnie na życiu gospodarczym i społecznym. Mieszkanki i mieszkańcy ciągle odczuwają tę stratę, o czym świadczy ich aktywny udział w akcji podpisywania i wysyłania apelu w sprawie odzyskania województwa do byłej Premier Rządu RP Beaty Szydło. Ograniczenie Częstochowie rozwojowych możliwości przełożyło się bowiem w odczuwalny sposób na perspektywy życiowe i jakość życia wielu ludzi. Jednocześnie Częstochowie, ani wówczas, ani obecnie nie zapewniono istotnych działań osłonowych, które rekompensowałyby utratę statusu stolicy województwa.

Częstochowa, pozostająca poza Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, jest pozbawiona wsparcia
i dodatkowych środków, jakie daje 41 miastom i gminom Województwa Śląskiego obowiązująca ustawa metropolitalna.

Szans Częstochowy nie wyrówna też Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), gdzie jednym z projektów strategicznych jest „Pakiet dla średnich miast”. Częstochowa nie znalazła się wśród 122 ośrodków miejskich, które – przynajmniej w deklaracjach – mogą liczyć na szczególne wsparcie, bo - zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk - nasze miasto nie jest „w największym stopniu zagrożona utratą funkcji społeczno-gospodarczych”.

Z jednej strony mamy satysfakcję, że działania samorządu oraz przedsiębiorczość mieszkańców przynoszą pozytywne, prorozwojowe efekty. Z drugiej - jesteśmy pozbawieni nie tylko wojewódzkiego statusu, ale także możliwości bycia beneficjentem projektu, z którego mają korzystać inne ośrodki miejskie – w tym byłe stolice województw. Takie rozwiązanie kłóci się – w naszej ocenie - z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Panie Premierze!
Częstochowa pozostaje największym w Polsce miastem pozbawionym statusu wojewódzkiego, większym od kilku, które taki status utrzymują, jak choćby Opole, Kielce czy Rzeszów. Jest jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego. Ma też własne, bogate tradycje kulturowe, odmienne od tradycji ziem śląskich, których administracyjnie stała się częścią w ramach podziału terytorialnego z 1999 roku.

Sprawa województwa w kontekście przyszłości miasta i regionu ma dla częstochowian bardzo istotne znaczenie. Jako prezydent miasta już kilkakrotnie kierowałem stosowną korespondencję m.in. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, która jasno odnosiłaby się do składanych deklaracji  i wskazywała konkretne terminy prac dotyczących zmian na mapie administracyjnej kraju, dających szansę na reaktywację województwa częstochowskiego.

W 2017 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak mówił o możliwości rozpoczęcia procedury ewentualnej korekty administracyjnej dotyczącej województwa częstochowskiego, dopiero w następnej kadencji Sejmu RP, w przypadku utrzymania władzy przez obecnie rządzącą opcję. Nie jest to odpowiedź satysfakcjonująca częstochowianki i częstochowian, którzy zaufali parlamentarzystom oraz decydentom „dobrej zmiany”, kształtującym politykę naszego kraju, także w zakresie podziału administracyjnego.  

Społeczność Częstochowy i subregionu czeka na te dobre zmiany, a nie na kolejne obietnice. Czas by je spełnić – właśnie mija. Z pewnością zgodzi się Pan, Panie Premierze, że hasło „dotrzymujemy słowa” nie brzmi w Częstochowie i okolicach, zwłaszcza wśród zwolenników powrotu województwa częstochowskiego, zbyt wiarygodnie.
Pozwalam sobie więc raz jeszcze zaapelować do Pana o podjęcie szybkich oraz konkretnych działań i decyzji, które pozwoliłyby doprowadzić do zwiększenia roli Częstochowy na mapie Polski oraz uzyskania przez nasze miasto narzędzi rozwojowych, jakimi dysponują ośrodki wojewódzkie.

Z  poważaniem

Źródło: własne

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
10.07 13:05 Kończy się wielki remont...
06.07 14:24 Więcej dzieci w...
30.06 13:15 Miejskie przedszkole w...
26.06 14:21 Częstochowscy uczniowie...
Felietony
22.09 09:11 Felieton. Życie nie jest...
12.09 11:41 Pani z klasą
25.09 10:07 Nauczyciel na celowniku
07.08 15:02 Częstochowa zdobyła...
Gospodarka
09.07 12:04 W Częstochowie powstanie...
01.07 14:14 Komunalne budynki...
30.06 15:03 Tesco sprzedaje hipermarket...
27.06 08:41 Częstochowskie firmy z...
Komunikacja
14.07 08:07 Porozumienie o przedłużeniu...
08.07 08:14 Ulica Korczaka do przebudowy....
07.07 14:22 Dodatkowe autobusy na mecz...
07.07 13:19 Częstochowa przyjazna...
Kościół
12.07 08:34 Pielgrzymka Rodziny Radia...
06.07 08:28 Ruszył sezon pielgrzymkowy....
01.07 15:11 Lipcowe pielgrzymki w...
10.06 12:36 Boże Ciało w Częstochowie....
Kultura i rozrywka
14.07 14:32 ROK organizuje kolejną...
14.07 12:55 Dwie nowe wystawy w Miejskiej...
11.07 10:17 "Poznajemy Sztukę". Warsztaty...
03.07 10:42 Sztuka uliczna w OPK "Gaude...
Miasto
14.07 10:11 Częstochowscy rowerzyści...
13.07 11:24 Stary Rynek nabiera...
13.07 09:54 W Częstochowie wygrał...
12.07 18:23 Wybory prezydenckie 2020....
Policja
13.07 15:02 KPP Kłobuck. 28-latek...
13.07 14:38 Incydenty wyborcze w powiecie...
13.07 13:01 Zaginęła mieszkanka...
13.07 10:12 Częstochowianin z marihuaną...
Region
01.07 10:16 Jest koncepcja budowy drogi...
17.06 11:36 Uczcili pamięć pomordowanych...
22.04 13:21 Wymazobus ruszył w powiat...
09.04 10:31 W gminie Olsztyn dezynfekują...
Sport
14.07 15:07 Eltrox Włókniarz jedzie...
14.07 13:22 Częstochowscy kijkarze z...
14.07 09:12 Raków zagra w Łodzi z...
13.07 12:36 ZC "Michaś" przegrał ostatni...
Zdrowie
06.07 15:16 W Częstochowie z in vitro...
06.07 10:38 W Częstochowie cztery kolejne...
25.06 14:19 W Częstochowie wracają...
23.06 14:19 Testy na koronawirusa w...
© 2020 Copyright wczestochowie.pl
Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.